¿Qué és Nostrallar?La Fundació Catalana Privada de Suport a la Gent Gran, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el nº 2507, és l’entitat titular de la Residència Nostrallar.


Aquesta fundació té com a principal objectiu “ajudar la gent gran que, per mancances de tipus familiar o econòmic, no pugui gaudir de totes les atencions personals o tècniques que precisin per a una mínima qualitat de vida”.


Al tractar-se d’una entitat sense ànim de lucre, la Fundació vetlla per a que la gestió de la Residència Nostrallar es centri principalment en l’atenció a les persones ateses, per sobre del benefici econòmic.


La Residència Nostrallar és un centre concertat amb la Generalitat de Catalunya, pel que disposem de places públiques i també de places privades. L’equip de professionals treballem per mantenir, recuperar o millorar l’autonomia dels residents des d’un enfocament individual de la persona per poder donar-los una bona qualitat de vida. Comptem amb un equip humà amb voluntat de servei a les persones des de les diferents disciplines professionals.


A la residència, actualment disposem de les següents opcions d'estada:


Llar Residència

Oferim places residencials destinades a persones grans que no necessiten suport per a les activitats de la vida diària. En algunes ocasions es tracta de persones que cerquen companyia i que no volen estar soles vivint al seu domicili.


Residència assistida

Oferim places residencials destinades a persones grans que necessiten algun tipus de suport o ajuda en les activitats de la vida diària de forma continuada i que per algun motiu, ja sigui familiar, sanitari i/o social, no poden ser ateses a la pròpia llar.


Centre de Dia

La modalitat de centre de dia ofereix places destinades a persones que només assisteixen al centre en horari diurn. Aquest servei compta amb la flexibilitat horària necessària per donar suport i alleujament a les famílies. A la vegada constitueix una alternativa per tal d' evitar o endarrerir la institucionalització, ja que permet a les famílies continuar amb les seves activitats alhora que el seu familiar es troba atès. S’integra en les activitats de lleure que ofereix la residència i dels serveis que aquesta ofereix. El centre de dia té un significatiu caràcter rehabilitador i es dirigeix a aquell sector de població anciana que presenta situacions que el poden conduir a la dependència.


Estades temporals

Aquest servei va orientat a persones que, per diferents motius, poden necessitar una estada residencial amb data d’inici i data de finalització. Aquestes estades temporals poden transformar-se en indefinides si l’evolució de la necessitat inicial així ho requereix. Els principals motius de la necessitat d’aquest servei són: recuperació d’un procés de malaltia o intervenció quirúrgica, impossibilitat temporal del cuidador habitual, vacances dels familiars que tenen cura de la persona gran, etc.


Network Serveis S.L.