Quins serveis podem oferir-li ?

  SERVEIS GENERALS
  • Bugaderia pròpia
  • Servei de costura.
  • Perruqueria.
  • Podòleg.
  • Servei religiós setmanal.
  • Sevei d’acompanyament a visites externes.

SERVEIS ESPECIALITZATS ORIENTATS A LA PERSONA

A la Residència Nostrallar tenim cura de la qualitat del servei que oferim als nostres residents, per això procurem millorar aquest servei cada dia. A continuació presentem una descripció dels serveis orientats a la persona que podem oferir:


SERVEI SANITARI

PSICOLOGIA

TERÀPIA OCUPACIONAL

FISIOTERÀPIA

ANIMACIÓ

ALTRES ACTIVITATS.

Equip mèdic i d´infermeria propi.

Disposem de servei d’atenció sanitaria tots els dies de l’any i oferim atenció mèdica de dilluns a divendres. Comptem amb un equip específic d’atenció sanitària format per metges, infermers i auxiliars d’infermeria en coordinació amb els serveis sanitaris públics que realitzen els Controls periòdics de les malalties de la persona i per prevenció d´altres: pressió arterial, pols, freqüència respiratòria, glucosa en sang, saturació d´oxígen, temperatura, pes, electrocardiograma, analítica sanguínia,etc. Es realitza també vigilància i registre de la presa de la medicació


Dietes personalitzades i control alimentari.

Les dietes especifiques estan adaptades a l´ estat de salut del resident, tant en valor nutricional (per diabetis, per colesterol, baixa en calories, amb variació de la quantitat de proteïnes, cardioprotectora, de protecció gàstrica, per diarrea,...) com en consistència (triturada, semi-tova, tova, normal, líquida) o en aliments específics que no es poden menjar (per intolerància).

Les nostres dietes son, com a base, hiposòdiques (baixes en sal) per que la majoria de gent gran té diagnosticada una patologia cardíaca (insuficiència cardíaca,...) patologia renal (hipertensió arterial,...) , edemes (retenció de líquids), etc. Tot i això, considerant que la persona gran no ha de sentir-se presonera d´una dieta crònica rígida i monòtona.


Minimintzació de les contencions.

Una contenció física es una subjecció homologada (barana, cinturó a la cadira, subjecció de tórax a la cadira,...) que s´aplica a la persona per evitar que es produeixin situacions que posin en perill la integritat física del resident (que tingui un alt risc de caiguda,etc).

Iniciem una contenció física en casos molt justificats i com a últim recurs, quan les mesures psicològiques i farmacològiques no son suficients. Tenim molt en compte les complicacions potencials, tant físiques com psicològiques, abans d´iniciar-la. Si l´equip interdisciplinari decideix el seu ús, i sempre amb prescripció mèdica, es fa partícip al resident, si escau, i a la família. Periòdicament el personal mèdic valora la necessitat de continuar utilitzant aquella mesura de contenció.


Cura de la pell.

Les lesions per pressió son ferides a la pell que apareixen per falta d´oxígen i nutrients a un teixit per que la circulació a aquella zona no es la correcta, provocada per pressió perllongada o fregament, i que la hidratació, nutrició, moviment i estat de salut de la persona son decisius en la seva aparició i curació.

Utilitzem mesures de prevenció i de curació: matalassos antiescares, mobilitzacions durant el dia i la nit, diversos mètodes per alleujar la pressió i el fregament a les zones amb més risc, control i registre de la ingesta hídrica i alimentària, es proporciones complements nutricionals, per un millor control de l´evolució de les mateixes i a’apliquen sempre que cal cremes, aposits, locions, àcids grassos etc. per prevenció d’aquestes lesions.

Programa d’estimulació cognitiva.

L’estimulació cognitiva és una disciplina d’intervenció que integra tot un conjunt de tècniques i estratègies sistemàtiques i estandaritzades que tenen per objectiu activar i exercitar les diverses capacitats i funcions cognitives de la persona amb l’objectiu de millorar el seu rendiment global.

Els Programes d’Estimulació Cognitiva tenen com a objectiu principal estabilitzar el deteriorament cognitiu i funcional propi de la vellesa i de les malalties que tenen un efecte directe en aquest aspecte.

El programa d’estimulació cognitiva és l’element bàsic del programa de psicoestimulació integral de la persona; està adaptat a la necessitat de cadascú partint d’una valoració incial que determina la seva incorporació al grup més similar al seu perfil. En aquests grups es treballa la memòria, l’orientació, el llenguatge, el càlcul, praxis...


Estimulació basal adaptada.

Aquest tipus d’estimulació parteix de la base que tota persona, en funció de les seves capacitats, pot comunicar-se amb l’entorn i percebre estímuls i sensacions. Treballem aquest tipus d’estimulació en persones que tenen una edat avançada, que pateixen alguna demència severa i que, com a resultat, tenen una carència total d’autonomia o de capacitat de comunicació.

L’objectiu és estimular els sentits i les àrees de percepció bàsica per entendre i percebre tot alló que envolta a la persona. Per tot això realitzarem activitats d’estimulació en tots els àmbits: estimulació visual, auditiva, tàctil, gustativa, olfactòria i respiratòria, estimulació comunicativa i estimulació motriu.


Talleres de memoria.

Tallers de memòria Tallers de memòria Tallers de memòria

Quan parlem de memòria és important entendre que hia ha diferents tipus de memòria:

Memòria immediata : es refereix al record d’informació que acabem de percebre. Aquesta memòria immediata té una capacitat i durada determinada.
Memòria recent: ens permet tenir informació nova, del present.
Memòria remota: resulta de les experiències personals (memòria episòdica, memòria semàntica, memòria de les habilitats sensoriomotrius...)

L’efecte de l’edat o d’algunes malalties incideix directament sobre els diferents tipus de memòria.

Als tallers de memòria treballem les diferents àrees de la memòria en funció de les necessitats de cada persona.

Sessions adaptades de psicomotricitat.

La psicomotricitat es basa en un enfocament d’intervenció educativa i terapèutica que té com a objectiu el desenvolupament de les possibilitats motrius, expressives i creatives a partir del moviment del cos.


Reeducació i entrenament de les activitats de la vida diària (AVD).

Consisteix en aplicar tècniques i estratègies necessàries per sostenir, restaurar i compensar les habilitats que es troben afectades i disminuïdes en les tasques de la vida diària (higiene, vestit, àpats, etc.) per tal de satisfer-les adequadament i otorgar una major autonomia a les persones.


Arteràpia.

Arteràpia Arteràpia

L’arteràpia, és un tipus de teràpia artística (o teràpia creativa), que consisteix en l'ús del procés creatiu amb finalitats terapèutiques. Es basa en la idea que els conflictes i inquietuds psicològiques poden ser treballades pel resident mitjançant la producció artística. S'instrumenta amb els diferents tipus de disciplines artístiques (música, plàstica, teatre, dansa), segons la situació terapèutica que s'estigui travessant.

Les sessions d’artteràpia estan dirigides als residents amb més dependència i per tant més limitats, o els que no participen en cap altra activitat del centre. El grup desenvolupa la sessió de manera conjunta, tot i que segons les habilitats o capacitats del resident es pot adaptar tant la tasca com l’entorn per tal de potenciar i optimitzar la seva autonomia.

Els objectius generals són: Estimular i mantenir les capacitats cognitives existents, disminuir la dependència de la persona i treballar les capacitats residuals preservades.

Exercici físic en grup.

Gimnasia Gimnasia

L’exercici físic en persones d’edat avançada aporta importants beneficis, com per exemple, la disminució del risc de caigudes, el manteniment de la mobilitat i la flexibilitat dels músculs i de les articulacions, millora la coordinació, la reducció del procés d’osteoporosi, la prevenció i reducció de processos artròsics, així com l’augment en la motivació de la persona.

D’aquesta manera organitzem tres dies a la setmana i en diferents grups, sessions de gimnàstica dirigides pels fisioterapeutes del centre.


Fisioteràpia respiratòria.

Tots els residents que presenten patologies respiratories importants tenen la possibilitat d’incorporar-se, després d’una correcta valoració, a les sessions en grup de fisioteràpia respiratòria. Amb la realització dels diferents exercicis respitatoris proposats en cada sessió el resident aconsegueix millorar la funció d’intercanvi de gasos del sistema respiratori, reeduca la musculatura ventilatòria i millora la capacitat d’esforç.


Fisioteràpia i rehabilitació.

Fisioterapia i rehabilitació Fisioterapia i rehabilitació

Els fisioterapeutes de la residència realitzen una completa valoració de cada un dels resident i es marquen uns objectius a assolir en cada cas mitjançant els tractaments rehabilitadors més escaients. Es parteix de l’estat inicial de la persona, ja sigui enllitada, en cadira de rodes, etc.

També es pretén fer prevenció dels riscos que es podrien derivar de l’estat general del resident i es recupera ,en la mesura de les possibilitats, la capacitat funcional utilitzant les tècniques de fisioterapia al nostre abast: Reeducació de la marxa, teràpia manual, reentrenament de l’esforç, termoteràpia i electroteràpia, massoteràpia, etc.

Tallers de manualitats, conversa i musicoteràpia.

Animació Animació Animació

En els tallers que es realitzen s’ofereix a la persona la possibilitat de dedicar un temps formatiu a l’aprenentatge de noves tècniques o al recordatori de destreses ja apreses al llarg de la vida. El resultat obtingut són creacions que, a través de les destreses manuals i sensorials , aporten satisfacció i benestar emocional a la persona. Els tallers poden ser molt diversos i s’orienten a la temporalitat i/o a les festivitats : decoració nadalenca i de primavera, paper maixé, taller de conversa, elaboració de panellets, d’audició de música, etc.

Els talleres de manualitats formen part del programa d’estimulació integral de la persona.


Celebracions periòdiques.

També seguim el calendari anual de cel.lebracions (Nadal, Reis, Carnestoltes, Sant Jordi,...) i no ens deixem perdre les festes mensuals d’aniversari. Al novembre celebrem la festa d’aniversari de la residència.


Activitats al jardí.

Gaudim de les instal.lacions de la residència i aprofitem el bon temps tant per fer passejades en grup com per afavorir que els residents estiguin en forma, a la vegada que es fomenta la convivència entre tots.

Teràpia assistida amb animals.

Teràpia assistida amb animals Teràpia assistida amb animals

El treball conjunt del fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicòleg i animador fan possible que es porti a terme aquesta activitat en col.laboració amb la Fundació Affinity.Teràpia assistida amb animals

Els objectius principals de la teràpia assistida amb animals (TAA) són:
 · Potenciar i estimular l’activitat física en la persones amb diferents dificultats motrius.
 · Fomentar la relació social amb el grup i la companyia.
 · L’estimulació mental i cognitiva de la persona.

La teràpia assistida amb animals permet realitzar activitats amb persones que, com a conseqüència de la seva patologia crònica, no poden seguir altres activitats que realitzem.

Mitjançant la TAA es pot potenciar l’activitat física, l’estat emocional i el desenvolupament social de la persona en aquells casos que és dificil participar en activitats convencionals.


Jornades lúdico-esportives.

L’objectiu de les jornades lúdico-esportives és potenciar les relacions socials entre els avis mitjançant l’esport i el joc , activitat que trobem molt absent en aquesta etapa de la vida.

Es convida a residents d’altres centres a que vinguin a passar el dia amb nosaltres i es comunica quines seràn les proves a realitzar per tal que puguin realitzar un entrenament previ. Al llarg del matí es realitzen les diferents activitats esportives programades, seguides d’un dinar de germanor amb tots els participants.

A la tarda hi ha lliurament de premis, festa de cloenda i berenar.

Network Serveis S.L.